دمی با بزرگان

اگر پیاده هم شده ، سفر کن که در ماندن می پوسی .

هرکس را بدانگونه که هست دوست داشته باش نه آنگونه که دوست داری باشد.

کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت ، غرور ، دروغ و عشق . در اینصورت هیچ کس از روی غرور و به خاطر عشق دروغ نمی گفت.

باد می وزد ، می توانی در برابرش هم دیوار بسازی و هم آسیاب بادی ، تصمیم با توست.

زیبا ترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است نه در کنار هم بودن.

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

قطاری که از ریل خارج شده ممکن آزاد باشد ولی هرگز راه به جائی نخواهد برد.

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست می آوری.

هرگز به خدا نگو که مشکل بزرگی دارم ، به مشکل بگو خدای بزرگی دارم.

توی دنیا دونفر باش یکی برای خودت و یکی برای دیگری، برای خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش.

زندگی مانند بادکنی است در دست یک کودک که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین می برد.

برای کسی که مفهوم پرواز را نمی فهمد ، هرچقدر اوج بگیری کوچکتر می شوی.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید