گرگ یا روباه

گرگ بودن را می پسندم

چون گرگ ها تا گرسنه نشوند ، خیانت نمی کنند ولی انسانها تا سیر می شوند خیانت می کنند

گرگ بودن را می پسندم

چون زوزه گرگ از تنهائیست هرچند گرگ ها دسته جمعی زوزه می کشند

گرگ بودن را می پسندم

چون گرگ تعصب دارد و اگر بدرد از روبرو می درد و از پشت حمله نمی کند

گرگ بودن را می پسندم

چون گرگ در برابر سگ های ولگرد بی تفاوت است ، هرچند سگ ها با پارس کردن های بیهوده ، زنده اند

گرگ بودن بهتر است از روباه بودن

در دنیای گرگ ها ، اعتماد یعنی مرگ

 

/ 0 نظر / 57 بازدید