عذاب دوست داشتن

برو  ولی به خاطر غرور خسته امبرو

بمون ولی به خاطر دل شکسته ام بمون
تو رو نفس کشیدمو ، به گریه با توساختم
چه دیر عاشقت شدم ، چه دیرتر شناختم
تو رفته ای و  بی تو ام ، ببین چهگریه آوره
سکوت کن ، سکوت کن ، سکوت حرف آخره
ببین چه سرد و  بی صدا ، ببین چهصاف و ساده ام
گلی که دوست داشتم ، به دست باد داده ام
برو  ولی به خاطر غرور خسته امبرو

بمون ولی به خاطر دل شکسته ام بمون
به موندن توعاشقم ، به رفتن تو مبتلا
شکسته ام ولی برو ، بریده ام ولی بیا
چهعاشقانه زیسته ام ، چه بی صدا گریستم
چه ساده با تو هستم و چه ساده بی تونیستم

برو که بی تو زندگی ، تقاصاشتباهمه
عذاب دوست داشتن ، تلافی گناهمه

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سعید بایگان

سلام خیلی عالیه خوشحالم که استادی مثل شما دارم موفقیت روز افزون شما در زیرپرچم سبز مهدی فاطمه را آرزومندم