عشق و دلبستگی

عشق کمال دوست داشتن است بدون مال خود دانستن  و دلبستگی مال خود دانستن است بدون دوست داشتن .

عشق نهایت آزادی است و دلبستگی اوج اسارت.

پس عاشقانه زندگی کنیم بدون دلبستگی.

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید