دمی با شریعتی

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاهمیشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.

 

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

 

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چهبدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

 

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافاتاست.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند هوس است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتیخواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم

 

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ایرا بالا ببری

 

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و باعشق می میرد

 

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !  پستا می توانی خر باش تا خوش باشی.

 

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیردهر آنچه را که خدا را از تومی گیرد

 

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود
هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبینداشتم
و هنگامی تشنه آتش شدم،
که در برابرم دریا بود و دریا و دریا ...!

/ 0 نظر / 2 بازدید