دیروز ، امروز ، فردا

همه ی ما معمولی هستیم،

همه ی ما کسالت باریم،

همه ی ما باشکوهیم،

همه ی ما شرمگینیم،

همه ی ما شجاعیم،

همه ی ما قهرمانیم،

همه ی ما مستاصلیم،

فقط به روزش بستگی دارد.


/ 0 نظر / 16 بازدید