من و خدا

وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من دوتا فنجان چای هم دفن کنند!!

شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...

بهرحال دلخوریها کم نیست ازبندگانش ...

همانهایی که بی اجازه واردشدند

خودخواهانه بازی ام دادند

بی مقدمه شکستند

و بی خداحافظی رفتند!...

/ 0 نظر / 17 بازدید