تنها ، بدون من

دیدی که سخت نیست تنها بدون من؟

دیدی که روزها به شب می رسند تنها بدون من؟

این نبض زندگی بی وقفه می زند

فرقی نمی کند با من یا بدون من 

دیروز گرچه سخت ، امروز هم گذشت

طوری نمی شود فردا بدون من

گاهی گرفته ام اینجا ، بدون تو

تو چه؟

چگونه ای؟

آنجا بدون من؟

/ 0 نظر / 15 بازدید