یاد قلبت باشد...

یاد قلبت باشد

 یک نفر هست که اینجا به تو میاندیشد و دلش از دوریتو دلگیر است

یاد قلبت باشد

یک نفر هست که چشمش به رهت دوخته بر در
مانده و شب و روز دعایش این است

 زیر این سقف بلند هر کجا هستی بهسلامت باشی

/ 0 نظر / 2 بازدید