تب دنیا

از این جا که من ایستادم

چقدر تا آسمون راهه

من از تکرار بیزارم

از این لبخند پژمرده

چرا گریه ام نمیگیره

 مگه قلب من از سنگه

 خدایا من کجا میرم

 کجای جاده دلتنگه

می خوام عاشق بشم اما تب دنیا نمی زاره

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید