به تو ای دوست

از گل وا شده در دورترین بوته دشت

به تو ای دوست سلام ،

حالت آیا خوب است ؟

روزگارت آبیست ؟

همه اینجا خوبند ،

نی لبک می خواند ، 

قاصدک میرصد ،

باد عاشق شده است ،

فکر من باش که من فکر توام.

چشمک

/ 0 نظر / 2 بازدید