نهایت عشق

عشق در اوج پروازش از مرز ستایش ها می گذرد و معشوق در انتهای صعودش در چشم عاشق ، سراپا غرقه سرزنش می شود و این هنگامی است که دوست ، انتظار بخشوده شدنش را در چشم دوست ، از دست می دهد.

/ 0 نظر / 2 بازدید